กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่ง เสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy