กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารสกัดจากใบชะครามในอาหารต่อการเติบโตและต้านทานเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในการอนุบาลกุ้งขาวแวนาไม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy