กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การโคลนบางส่วนและการแสดงออกของยีน myo-inositol 1-phosphate synthase(MIPS) ในอ้อยพันธุ์ป่าและอ้อยปลูกภายใต้สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy