กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถ่ายยีนรายงานผล gus และ mgfp เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy