กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรรณไม้น้ำบูเซป Bucephalandra sp. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy