กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ไข่น้ำ(Wolffia globosa) แหนแดง (Azolla sp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna minor) ดูดซับธาตุอาหารในน้ำหมักมูลปลานิล (Oreochromis niloticus) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy