กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้สารละลาย Salicylic acid ต่อผลผลิตและคุณภาพในขมิ้นชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy