กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ Anubias barteri ‘Broad leaf’ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy