กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากฟาร์ม สุกรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy