กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลา ต่อคุณภาพของข้าวฮางงอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy