กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยต่อการควบคุมโรคราดำที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Aspergillus nigerของเห็ดนางฟ้าภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy