กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องหมาย DNA ชนิด InDel เพื่อใช้คัดแยกอัลลีลของยีน Lin5 ที่เกี่ยวข้องกับ Sucrose invertase ในมะเขือเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy