กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy