กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Tomato leaf curl New Delhi virus โดยใช้เพปไทด์สังเคราะห์เป็นแอนติเจน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy