กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและผลผลิตของพริกระยะผลอ่อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy