กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอนูเบียสคอนเจนซิสโดยใช้ Thidiazuron (TDZ) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy