กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของเวลาเก็บเกี่ยวและฤดูกาลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และสารฟีนอลิกทั้งหมดในดอกอัญชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy