กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการมีชีวิตรอด และการแสดงออกของยีน HSP70 ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของโคเนื้อ 3 พันธุ์ภายใต้อุณหภูมิความร้อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy