กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนก และรูปแบบการแสดงออกของยีน EgBADH2 (Betaine aldehyde dehydrogenase) ในปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอร่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy