กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพของสปอร์แขวนลอยเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมการฟักและการพัฒนาของ กลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยสาเหตุรากปม (Meloidogyne incognita) ในมะเขือเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล