กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจเนื้ออกไก่กระทงที่พบตำหนิริ้วสีขาวและศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีกายภาพระหว่างการเก็บรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy