กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระดับความเข้มข้นสารละลายธาตุอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักทองบัตเตอร์นัทในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy