กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อองค์ประกอบทางเคมีของผงบุกและการนำไปใช้ใน ไส้กรอกอิมัลชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy