กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy