กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของประเภทปุ๋ยที่มีผลต่อปริมาณสารฟีนอลิกรวมและอินนูลินในแก่นตะวัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy