กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสะสมของแอมโมเนียที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกปลาดุกแอฟริกา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy