กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาชนิดของพืชอาศัยและปริมาณเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (เห็ดเผาะ) ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซาของกล้าไม้วงศ์ยางภายใต้สภาวะเรือนปลูกพืช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy