กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็มวัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy