กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้เชื้อรา Beauveria bassiana ท้องถิ่นต่อการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ Allocaridala maleyensis (Crawford) ในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy