กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของจุลินทรีย์ Lactobacillus ingluviei C37 รูปแบบเซลล์ตายในอาหาร ต่อลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และสุขภาพลำไส้ของไก่เนื้อที่ได้รับความเครียดจากความร้อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy