กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้เมล็ดทุเรียนบดเป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ และเมแทบอไลต์ในเลือดแพะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy