กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบทางเคมี จลศาสตร์การผลิตแก๊สโดยวิธี In vitro และการสลายโดยกระเพาะรูเมน โดยวิธี In Sacco ของเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy