กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุม Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวก่ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy