กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล