กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแจกแจงค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก่อนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF