กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF