กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF