กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่างการตรวจวัดภาคสนามกับการคำนวณ จากการใช้วัตถุระเบิดในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy