กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy