กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy