กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy