กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารพาต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens ต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy