กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy