กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยูรีเอส (NBPT) ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy