กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy