กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระบบควบคุมภายในตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีเหมาะสมแบบกลุ่มของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy