กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพรางแสงระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของใบเตยหอม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF