กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF