กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของสารสกัดเมล็ดสะเดาต่อการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ และแมลงวันผลฝรั่งในแปลงปลูกฝรั่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF