กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชนิดและความสัมพันธ์ของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยหอยสีเขียวบนต้นกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF